AOE 2: Việt Nam vs Trung Quốc vs Nhật Bản

Rate this postLike và Subscribe ủng hộ kênh mình
Có ý kiến gì thì bình luận bên dưới

Playlist Ikko Ikki Campaign:

Playlist Lưu Bị – Total War Three Kingdoms:

Link Group Total War Việt Nam:

Link page Total War Việt Nam:

Link Profile Steam của mình:
Link mod mình dùng trong Shogun 2:

GPU: GeForce GTX 750 Ti
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
Memory: 8 GB RAM (7.95 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Tag: tai game de che xanh, totalwar, vietnam,#hoi4 #heartsofiron4 #vietnam, Tam quốc, Three Kingdoms, Total War: Three Kingdoms, Mincheese

Xem thêm: https://tròchơi247.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi247.vn

You might also like

29 thoughts on “AOE 2: Việt Nam vs Trung Quốc vs Nhật Bản

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *